6 תשובות
כמה קיבלת?
שואל השאלה:
סורי רשמתי עכשיו כמה
אנונימית
18 מתוך 100 זה כמו 12.5 בערך מתוך 70 אני חושב..
הוא קיבל 18 מתוך 70 והוא שואל כמה זה מתוך מאה.
אני לא טובה במתמטיקה אבל כן בניסוח.
אה אז 26 בערך..