3 תשובות
בכל מקצוע ה30 אחוז מורכב מדברים אחרים. חלק זה עבודות שצריך להגיש, אחרים זה ציון מחצית וציון שנתי. זה תלוי במקצוע.
30 אחוז זה 30 נקודות מהציון בבגרות בדכ זה מורכב מנוכחות עבודות
תלוי במקצוע אצלנו בלשון ובמדעי החברה נתנו הרבה הזדמנויות לשיפור.