3 תשובות
לא זה חיל כמו חיל הים בחיל יש יחידות חלק מהן מובחרות
זה חיל, בתוכו יש יחידות מובחרות יותר ומובחרות פחות. ברמת העיקרון, זה נחשב להיות בחיל האוויר.
לא רק,
יש בתוכו גם יחידות מובחרות
באותו הנושא: