2 תשובות
כי בגלל שהם עברו משהו הם מוציאים את זה על אנשים אחרים
באותו הנושא: