3 תשובות
לא קשור רק למותר זה היה אפשרי, היום זה יותר בעייתי
כנראה.. למה אי אפשר לשים היום?
ומי זה הנאמן שמחק לכולם את התשובות?