תשובה אחת
בסדיר יהיה הרבה יותר טוב, יהיה עליו פלאפון יום יום והוא יכול לתקשר אתך יותר
באותו הנושא: