תשובה אחת
עדיף אצל מאפרים מקצועיים אבל אם לא תסתכלו ביוטיוב.