תשובה אחת
למה נשארת אם בכל מקרה התכוונת לעזוב
אנונימית