2 תשובות
חסר אוכל מבושל.
ולא, זה בסדר עד עכשיו.
זה בסדר לגמרי.
Aro