7 תשובות
שהוא אוהב אותך ומחובר אלייך מאוד.
או שיש עליך רוטב או שאריות של אוכל או שהוא אוהב אותך
או שיש עליך אוכל או שהוא אוהבת אותך
שהוא אוהב אותך
מפגין חיבה
הוא אוהב אותך,
שהוא רוצה לאכול אותך
אנונימי