5 תשובות
לפנות לשירותי הרווחה. הם ידעו מה לעשות. הכי חשוב הוא לא לשמור את זה בלב.
מה עם לערב קרובי משפחה? לנסות להתעלם ממנה? לדווח למישהו?
לא כדאי לפנות לרווחה. הם יעיפו אותך מהבית יכול להיות גם אם זה יפתר
^איזה עוד פתרונות יש?
לפנות למישהו אם זה נהיה חמור יותר, לערב מישהו מה משפחה שלך, אבא או קרובי משפחה, להיות אצל חברות, להתעלם ממנה
באותו הנושא: