5 תשובות
להכיל זה לקבל את כל הפגמים של האישה, ולא לשנות אותה לאהוב אותה כמו שהיא עם הדברים הרעים ועם הטובים.
לקבל דברים זה ההסבר באופן מאוד כללי
שלא ירתע מבעיות של אחרים וידע להכיל אותם וידע להבין
זה בעיקר
שידע לקבל אותך כמו שאת ולהתמודד איתך כמו שאת
להכיל זה לקבל, כמו שאני יגיד על כוסית שהיא לא יכולה להכיל 100 סמ"ק כי היא קטנה מדאי. בקיצור, הכלה זה קיבולת.