5 תשובות
לה פמיליה
הארגון אוהדים של ביתר
ניראלי ש life fucked
עריכה: אופסי זה לה פמיליה
לה פמיליה אירגון אוהדים של ביתר ירושלים
מוות לערבים! שישרף לכם הכפר! מוחמד מת מוחמד מת יש לו שפם עם פרעושים! סתם לא
לה פמיליה
ארגון אוהדי ביתר
(רק ריאלל)
la familia
ארגון אוהדים של ביתר
ורוב הבנים פה ילדים עם מוצץ בפה שלא יודעים מה זה בכלל
באותו הנושא: