3 תשובות
אינטרנט, בית ספר, תנועות נוער, עבודה, חוגים
בבית ספר
ניסיתי לא הלך לי,^^