4 תשובות
אינטרנט, בית ספר, תנועות נוער, עבודה, חוגים
בבית ספר
ניסיתי לא הלך לי,^^
תנועות נוער, עבודה, רשתות חברתיות, בבית ספר.