תשובה אחת
לא מתאימה כאן קטילה כל כך.. זה לא משהו מעליב. פשוט תעני לה רגיל.