2 תשובות
1800 בערך בחודש, ובקיוסק כזה בקופה
28.5 שקל לשעה 186 שעות חודשיות 5,244שח בחודש זה מה שמגיע לבנאדם בלי השכלה בעבודה שכל אחד יכול לעשות