תשובה אחת
ברור. שאפשר.
תלמד מהטעיות שלך ותמשיך הלאה. אני מקווה שהכל יסתדר!
באותו הנושא: