6 תשובות
לא אחבק מישהו ככה סתם, לא משנה כמה אני אוהבת אותו.
אחכה שהוא.
אני אתקרב כזה שזה יהיה מרומז שאני רוצה חיבוק ואראה אם הוא יוזם, אם לא אני פשוט אחבק זה כולהחיבוק...
האמת שלי יצא לבקש ממנו חיבוק והוא הסכים.
אחכה. כי מה אם הוא לא יזרום?