3 תשובות
מצלמה בתוך גלולה
תראי בקישור:
אנחנו מצאנו שיטה לא להצתנן
דוד שמש