3 תשובות
החשיבו לך תמוצדקים גם?
שואל השאלה:
לא יודע.
אנונימי
יכול ליהיות אם החסרת הרבה... אבל אם לא אז תשאל את המחנכת