2 תשובות
כשיבדקו את הדם, עוד לפני שיעשה עוד תרומה, יודיעו לו.
אנונימית
יודיעו לו ישר אחרי הבדיקה שהוא חולה
באותו הנושא: