16 תשובות
רגיש
באופציה הראשונה כמובן
אנונימית
גבר שהוא באמצע
אבל עם צריך לבחור בין שניהם שזה כאילו מקרים קיצוניים אז את הרגיש
רגיש.
שיהיה רגיש איתי, שרק אני אראה את הצד הזה, לאחרים ההפך.
הראשון
רגיש
מי שיש לי רגשות כלפיו וזה הדדי.
ואם ללא הפקטור הזה, אז את הרגיש, אנחנו נבין אחד את השניה יותר.
באופציה השניה.
היפותטית את הרגיש, אבל אולי אני בכלל אשנא אותו ואוהב את האדיש יותר באותה סיטואציה0_0
שיהיה רגיש לסביבה ולעצמו ולא רק אל עצמו זה גבר שיודע לתת ולקבל
רגיש
ברור שרגיש אבל שרק אני יראה את הרגישות שלו
אני רוצה שהוא יהיה חרא לילדים אחרים ואלי הכי נחמד כאילו אני המלכה שלו
באמצע כזה
אבל אם צריך לבחור אז תראשון
באותו הנושא: