תשובה אחת
ממליץ לפנות אליהם דרך הפייסבוק.. יותר סיכויים לתשובה.

בקישור
באותו הנושא: