2 תשובות
זה היה ממזמן אז אני לא הכי זוכרת. נעמי וליאם מדברים ואז היא אומרת לו "שכבת עם אנני" ואז הוא אמר לה שזו לא הייתה אנני. שזו הייתה סתם אחת.
זו לא היתה סתם אחת זו היתה אחותה גן