4 תשובות
שיר של אש ושל קרח.
התן מארץ נאר
שומרת אחותי. ספר מדהים.
הטרוריסטית האלמונית, ריצ'רג פלנגן.
מתחת לכיפה השקופה, סטיבן קינג.
עונות מתחלפות, סטיבן קינג.
לבד בתיאטרון המוות, טרי הייז.
התופת, דן בראון.
עמודי תבל, קן פולט.
עולם ללא קץ, קן פולט.
טירת הזכוכית, ג'נט וולס.