8 תשובות
לא רוצה שום גבר
אף אחד... אני מעדיפה את הטיפוס הפשוט והרגיל וזהו...
לא בקטע של גברים
אנונימית
אף אחד מאלה
חנון שרירי :)
עדיף כבר לעבור צד עם האפשרויות האלה
אנונימיתוש
חנון
אנונימית
או החנון
או השרירן הפשוט.
הם נשמעים הכי נורמאלי