4 תשובות
ארלין, לא כתוב שם משפחה.
Aro
שואל השאלה:
יש לך קישור במקרה?
אנונימית
Aaralyn
קחי.
Aro