2 תשובות

1. I don't know how to be something you miss. So I'll watch your life in pictures like I used to watch you sleep And I feel you forget me like I used to feel you breathe"
Last kiss, taylor

2. "You call me up again just to break me like a promise. So casually cruel in the name of being honest. Time won't fly, it's like I'm paralyzed by it
I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it"
All too well, taylor

3. "My love had been frozen, deep blue, but you painted me golden. So baby can we dance through an avalanche?"
Dancing with our hands tied, Taylor

4. You paint me a blue sky
And go back and turn it to rain
And I lived in your chess game
But you changed the rules everyday. You are an expert at "Sorry". And keeping lines blurry. Never impressed by me acing your tests".
Dear John,, Taylor
"חלום אחד שינה חיים שלמים ניסיתי להסביר אך אין לי מילים אם לא לוותר זאת טעות אז אטעה כל חיי אחריי אותו לילה דמעות מציפות את עיניי"
חלום אחד של אבי אבורומי