6 תשובות
14:00
15:30
אני אמורה לסיים ב15:00 אבל אני מסיימת ב9:30 ואז יש לי הרצאה של עתודה מדעית ( אם מישהו בכלל יודע מה זה )
15:50! זה משמח כי כל פעם אני מסיימת ממש מאוחר והפעם יהיה לי זמן לראות את אבא שלי! ימי ראשון זה ימים אצל אבא
MLE
10:15