3 תשובות
לא בהכרח
אבל כן תצטרף לשלוח לחברת האשראי תצלום של 3 חודשים אחרונים של התנועות בחשבון הבנק ואז לפי זה הם יקברו לך את המסגרת החוץ בנקאית.
לגבי משיכת כספים - יהיה סכום מסויים באחוזים מהמסגרת הפנויה שנותרת בכרטיס
אשראי חוץ בנקאי = חוץ בנקאי = לא קשור למסגרת של הבנק
אנונימי
באותו הנושא: