4 תשובות
דרך מחשב אולי
שואל השאלה:
אבל דרך איזה אפליקציות
תרשום פשוט סימס 3 להורדת