4 תשובות
גם וגם
גם וגם ברור
אפשר עם שניהם
FML
שניהם.