4 תשובות
7
:)(
הוא בפרק 7
כי הוא סיים את פרק 6
7 כי הוא סיים את פרק 6 והפרק שהוא צריך לראות זה שבע