תשובה אחת
שומעת שירים באוזניות רגיל ומצלמת תוך כדי.