תשובה אחת
אם הוא פחות מתייחס מבעבר, אם הדיבור שלו פחות מתלהב.. אם הוא מתנהג אלייך יותר קר ושונה ממיקודם
באותו הנושא: