תשובה אחת
קצת נואש, ומוזר. לא חושבת, אבל מה שיעשה לך טוב