תשובה אחת
יש בנים שרוצים ויש כאלה שלא זה תלוי בבנדם