תשובה אחת
לא, כי אני צריך להכיר אותה, אתן הזדמנות להכירות לא לזוגיות עיוורת