6 תשובות
פשוט תספור תקבוצות שאתה נמצא בהם
אתה סופר
תספור
תוסיף את עצמך ב4נשי קשר ותכנס למידע שלך שרואים סטטוס פרופיל וקבוצטת משותפות כמו שעושים לאנשי קשר
ואז יש שם מספר
שואל השאלה:
עשיתי ואין קבוצות משותפות
אה אז לא יודעת לי זה עבד סורי