4 תשובות
גבוה מתוח
רופף
אני חושבת שגבוה זה יפה אבל רפוף גם טוב