תשובה אחת
מיון לוחמות זה מיון לבנות שרוצות להיות לוחמות בלבד ואין מיון למדריכת חיר זה נקבע על הנתונים שלך אז מומלץ לסמן את תפקיד בדירוג גבוהה ולחפור למיטב על זה שאת רוצה אותו ולמה את מתאימה לתפקיד