3 תשובות
הם נולדו עם רוע בלב
הם מנסים להוריד אנשים אחרים כדי להעלות את עצמם. הם חסרי ביטחון פשוט.
כי העובדה שהם מקטינים אחרים גורמת להם להרגיש גדולים