5 תשובות
באינטרנט
תכתוב סרטונים להורדה מיוטיוב
בכל טלפון
שואל השאלה:
זה לא יוריד לאייפון
אפשר לעשות סרטון של צילום מסך
אייטנוס
שואל השאלה:
להלו- נכון, אבל זה יוצא ללא שמע );