תשובה אחת
לא הבנתי. יש 2 פסקאות?
אולי תרשום מה כתבת ונדע לומר