תשובה אחת
תגיעו לפשרה, או שתלכו לשתיהן. או שתלכי עם מישהי אחרת לעדן. בהצלחה