8 תשובות
משתמש בעל הרשאה למחיקת שאלות, נאמן יכול גם לראות עריכות וכד'
משתמש שהמערכת בחרה אותו כדי שישמור על האתר נקי מספאמים/דברים אחרים שעוברים על חוקי האתר (הוא יכול למחוק/להוריד אמינות/לערוך וכו).
משתמשים שיש להם הרשאות כמו למחוק/לערוך שאלה או תשובה וכו.
משתמש שהוסמך לשמור על הסטיפס, כמו אדמין
נאמן סטיפס הוא משתמש בעל הרשאות שונות ממשתמש רגיל. הוא יכול למחוק, לערוך ולהעיר על שאלות ותשובות.
נאמן זה משתמש שנבחר על ידי המערכת, ויש לו הרשאות מסוימות.. כגון: למחוק תשובות/שאלות, לחסום משתמשים ולהוריד אמינות.
הקריטריונים לקבלת נאמנות הם: 1000 פרחים
100% אמינות
ותק של חצי שנה
מעל גיל 14
ושנה מהחסימה האחרונה, במידה והייתה.
נאמן סטיפס הוא מישהו שהמערכת בחרה מתוך קריטריונים מסויימים להיות אחראי על מחיקה, עריכה וסינון של תכנים באתר לשם גלישה טובה יותר

יכול להיווצר מצב שבו התנהלות הנאמן אינה תואמת את הקריטריונים שמהם נבחר לכן יכולה להיות פירצה למחיקות שאינן מוצדקות בצידו של הנאמן, שלא כמצופה

נאמן סטיפס הוא הדרגה הנמוכה בנאמנים שלא כמו פעם שהיה נאמן נוער שהיה מתחתיו. כעת יש גם נאמן בכיר שהוא אף מעל נאמן סטיפס. לי ידוע רק על 1 כזה
משתמש שהמערכת בחרה" איך אתם מחמיאים לעצמכם חחח, זה אתם ביקשתם מהמערכת.

ומדובר במשתמש עם הרשאות מיוחדות שמטרתן שמירה על האתר מתכנים לא הולמים