10 תשובות
זה אתה מהשאלה הקודמת?
שואל השאלה:
מה?
אנונימי
אה לא חשוב. תקבע איתה שיחה אתה והיא לבד פנים מול פנים ותגיד לה
שואל השאלה:
בלי הכנות מיוחדות?
אנונימי
היי *** (שמה) אני מחבב (/אוהב) אותך
היי (שמה) יש לי רגשות אלייך יותר מידיד
אני רוצה שנהיה יותר מידידים...
ותגיד לה את זה בפנים ושיחה רק שלך ושלה
תגיד לה שיש לך טיפה רגשות אלה והאם זה הדדי וזהו
תיפגש איתה אחרי בית הספר
תגיד שיש לך משהו לדבר איתה עליו
כשתיפגשו לא ישר להפיל את זה
לומר את זה בעדינות ולא ללחוץ עליה לעשות משהו אחרי שתגיד את זה
איזה כיתה?
אנונימית
בני כמה אתם? באיזו כיתה?
אנונימית
שואל השאלה:
ט'
אנונימי
באותו הנושא: