2 תשובות
אני חושבת שזה מפולמון
כן זה היה בפולמון, רון סיפר