תשובה אחת
כן.. זה כרטיס.. זה לא עכשיו כמו פלאפון שיש למים לאן להיכנס.

תייבש אותו וזהו.
כל מה שצריך זה הקוד שבקו השחור.