תשובה אחת
אין ההפך יהיה להם מקצוע ששאר הילדים יחפשו את עצמם בהודו עשר שנה
באותו הנושא: